Ukraine: the Price of Smoking

Every year, tobacco kills up to a half of its users worldwide. The most cost-effective way to reduce tobacco use is to raise taxes. In a country like Ukraine, a tax increase that raises tobacco prices by 10% decreases tobacco consumption by about 5%. It is especially effective among youth and people of low income.

Україна: ціна куріння

Щороку, тютюн вбиває до половини курців. Податок, що підвищує ціну тютюну на 10%, знижує його вживання на 5%. Це особливо ефективно серед молоді та людей з низьким рівнем доходу.

Fact: tobacco accounts for 12% of all death in the world

Факт: 12% всіх смертей у світі стаються через тютюн

Source: WHO

12% of all deaths among adults aged 30 years and over were attributed to tobacco use. It kills more than 8 million people each year.

Each of these deaths is preventable.

джерело: WHO

Після 30 років 12% людей помирає від куріння.Він вбиває більше 8 мільйонів людей щороку.

Кожній з цих смертей можна запобігти.

Fact: In Ukraine, prices for tobacco products are among the lowest in the world

Average price of a pack of cigarettes in USD, 2014

Факт: В Україні ціни на тютюнові вироби одні з найнижчих у світі

Середня ціна за пачку цигарок в USD станом на 2014

At the average current price of 37 UAH source, tobacco is very affordable in Ukraine as compared to other countries in the world.

джерело: Our World in Data


Середня ціна за пачку цигарок становить 37 грн джерело, тож тютюн надзвичайно доступний в Україні, порівняно з іншими країнами світу

Fact: in Ukraine, the death rate from smoking is among the highest in the world

Death rate from smoking

Факт: В Україні рівень смертності від куріння один із найвищих у світі

Смертність від куріння

Source: Our World in Data

джерело: Our World in Data

Tax increases are already helping to reduce tobacco consumption in Ukraine

Підвищення податків — економічно найефективніший спосіб зниження вживання тютюну

Source: World Bank

The most cost-effective way to reduce tobacco use is to raise taxes. In a country like Ukraine, a tax increase that increases tobacco prices by 10% decreases tobacco consumption by about 5%. It is especially effective among youth and people of low income. source

джерело: World Bank

Податок, що підвищує ціну тютюну на 10%, знижує його вживання на 5%. Це особливо ефективно серед молоді та людей з низьким рівнем доходу. джерело

Tax increases are already generating public health benefits in Ukraine

Підвищення податку вже сприяє позитивним змінам для охорони здоров'я в Україні

Source: World Bank

World Bank's simulation estimated the public-health impacts of tobacco taxation measures, along with other tobacco control policies. By 2035, Ukraine’s tobacco tax hike will avoid: 126,730 new cases of smoking-related disease; 29,172 premature deaths; and 267,098 potential years of life lost. source

Reductions in disease and death will save UAH 1.5 billion in health care costs and UAH 16.5 billion in premature mortality costs. source It will also avert the GDP loss of 3,2%. джерело

And no, it's not a critical factor in the increase of illicit trade. source

джерело: World Bank

Світовий банк передбачає, що до 2035 року податок на тютюн в Україні допоможе уникнути 126,730 нових випадків захворювань, пов'язаних із курінням, 29,172 передчасних смертей та 267,098 втрачених років життя. джерело

Зменшення захворюваності та смертей збереже 1.5 мільярдів гривень на охорону здоров'я, а також 16.5 мільярдів гривень витрат на передчасну смерть. джерело

Це також дозволить запобігти втраті ВВП на 3,2%. джерело

І це не є критичним фактором збільшення незаконної торгівлі. джерело

Ukraine: the Price of Smoking

Every year, tobacco kills up to a half of its users worldwide. The most cost-effective way to reduce tobacco use is to raise taxes. In a country like Ukraine, a tax increase that increases tobacco prices by 10% decreases tobacco consumption by about 5%. It is especially effective among youth and people of low income.


Thank you for protecting your citizens, Ukraine!

Україна: ціна куріння

Щороку тютюн вбиває до половини курців. Податок, що підвищує ціну тютюну на 10%, знижує його вживання на 5%. Це особливо ефективно серед молоді та людей з низьким рівнем доходу.


Дякуємо Україні за захист своїх громадян та їхніх дітей завдяки оподаткуванню тютюнових виробів!